Ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Quốc Tế Bắc Hà

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 07:19 , Truy cap: 382

QTKD_Nganh

Tên Tiếng Anh:           Business Administration - Quản trị kinh doanh

Mã Ngành:                  D340101

Trình độ đào tạo:         Đại học

Loại hình đào tạo:       Chính quy tập trung

Thời gian đào tạo:       4 năm (8 học kỳ)

I. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội.

Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có tư duy tổng hợp về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới, tự thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế luôn biến động trong điều kiện cạnh tranh cao, sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tin học ứng dụng.

üSinh viên ngành Quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong những môi trường kinh doanh khác nhau ở Việt Nam, ở nước ngoài.

üSau  khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài; tại các tập đoàn, các tổng công ty; tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

II. Chuẩn đầu ra:

 1. Yêu cầu về kiến thức:
 • Đào tạo cử nhân có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về Quản trị kinh doanh, bao gồm cả lý thuyết và kiến thức thực tế liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: bao gồm các doanh nghiệp sản xuất và hoạt động dịch vụ.
 • Có tư duy tổng hợp về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án, tổ chức hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới, tự thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế luôn biến động trong điều kiện cạnh tranh cao;
 1. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng nghiệp vụ:

¤  Cử nhân Quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong những môi trường kinh doanh khác nhau ở Việt Nam và quốc tế.

¤  Cụ thể sinh viên cần đạt được các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng tham gia hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xây dựng các kế hoạch: kế hoạch sản xuất, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch phát triển công nghệ, kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

Kỹ năng mềm:

 • Cử nhân Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đào tạo được chuẩn bị rất tốt về Tin học văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản kinh tế, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn hoặc các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trên cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; có khả năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.
 • Ngoài những kĩ năng làm việc chuyên môn, sinh viên được tạo điều kiện nâng cao các kỹ năng về quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết tình huống,  kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong kinh doanh, có khả năng truyền tải, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt trong hệ thống quản lý thông tin tri thức.

III. Điểm mạnh của chương trình đào tạo:

Điểm mạnh tạo nên nét khác biệt của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường ĐHQT Bắc Hà

Những điểm mạnh trong chương trình Quản trị kinh doanh:

 • Mang đến những chuyên ngành Quản trị kinh doanh có nhu cầu xã hội cao như: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing và Bán hàng, Quản trị Khách sạn và Nhà hàng.
 • Đội ngũ giảng viên là những chuyên gia kinh tế, những GS, PGS, TS, Thạc sỹ được đào tạo từ những trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước.
 • Chương trình học được các trường đại học uy tín trên thế giới công nhận tương đương như Đại học Griffith, New England (Úc), Buck, Worcester (Anh), ESC de Pau (Pháp).
 • Phương pháp giảng dạy hiện đại, kích thích sự sáng tạo và tư duy độc lập ở người học, kết hợp lý thuyết với thực tế thông qua các chuyến tham quan, thực tế, thực tập tại doanh nghiệp và những buổi hội thảo chuyên đề với các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước được tổ chức thường xuyên.
 • Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế được đặc biệt chú trọng trong chương trình học giúp sinh viên có khả năng học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.
 • Sinh viên được phát huy tính tự chủ, độc lập, sáng tạo  trong tiếp cận tri thức mới
 • Môi trường học tập thân thiện và là thế giới phong phú của các hoạt động đời sống tinh thần của sinh viên

Chương trình đào tạo của Ngành Quản trị kinh doanh cho phép người học đi sâu vào những chuyên ngành có tính nghề nghiệp cao như:

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp;
 • Quản trị Marketing-Bán hàng;
 • Quản trị Khách sạn-Nhà hàng.

IV. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:

 • Sau  khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh  Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có đầy đủ kiến thức về Quản trị kinh doanh hiện đại; kỹ năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo cùng khả năng ngoại ngữ thành thạo để làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
 • Làm việc tại các tập đoàn, các tổng công ty, tại các ngân hàng thương mại.
 • Làm việc cho các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.
 • Cử nhân tốt nghiệp chương trình này cũng có thể tự mình tạo dựng doanh nghiệp để trở thành doanh nhân.
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến  sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.

V. Thời gian đào tạo: 4 năm

VI. Cấu trúc chương trình và khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ, chưa kể 150 tiết Giáo dục thể chất (GDTC), 165 tiết Giáo dục quốc phòng (GDQP).

Cấu trúc chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Số tín chỉ

 1. 1. Kiến thức giáo dục đại cương

36

2.    Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

97

2.1.    Kiến thức cơ sở khối ngành

12

2.2.    Kiến thức cơ sở ngành

17

2.3.    Kiến thức ngành

39

2.4.    Kiến thức chuyên ngành

17

2.5.Thực tập giữa khóa, thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp

14

Tổng cộng

135

VII. Đối tượng tuyển sinh:

Được quy định tại Điều 5 “Quy chế tuyển sinh đại học” ban hành theo QĐ số 06/2005/QĐ – BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

VIII. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

1. Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo: áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (dưới đây gọi tắt là Qui chế 43).

2. Viết khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hội tụ đủ các điều kiện của Điều 24 - Quy chế 43 được thi tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

3. Thang điểm và cách tính điểm:

Được tính theo Điều 19, Điều 22 và Điều 23 của quyết định số 43/2007/QĐ – Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

IX. Các chuyên ngành đào tạo: Ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đang đào tạo cử nhân cho 3 chuyên ngành: