Chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông

Thứ tư, 07 Tháng 3 2012 16:03 , Truy cap: 267
  • Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông chuyên sâu về quản lý một lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao, phát triển rất mạnh mẽ, cung cấp dịch vụ cho mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Mục tiêu nhằm đào tạo các nhà quản lý tương lai, có kiến thức cơ bản về điện tử, truyền thông, viễn thông, hiểu rõ các đặc thù công nghệ của ngành này, đồng thời có kiến thức và kỹ năng về quản lý kinh doanh để tổ chức vận hành hệ thống, phục vụ kinh doanh trong các doanh nghiệp viễn thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
  • Nội dung chương trình đào tạo gồm các kiến thức cơ bản của ngành điện tử, truyền thông, viễn thông, cộng với những kiến thức cốt lõi về lĩnh vực quản lý kinh doanh: quản trị học, văn hóa doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh,v.v…
  • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông có thể bắt đầu từ vị trí cán bộ kỹ thuật, kỹ sư vận hành trong lĩnh vực thông tin vô tuyến, thông tin quang, phát thanh truyền hình, tiến dần lên đảm trách nhiệm vụ quản lý hệ thống, chuyên gia tư vấn tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh viễn thông hoặc sử dụng hệ thống viễn thông.
1.1.  Kiến thức giáo dục đại cương    
2..2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
2.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành  
2.2.2. Kiến thức cơ sở ngành

3. Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông

                                                         42 TC  (Kể cả thực tập và Đồ án tốt nghiệp) 

TT 

HỌC PHẦN 

số tín chỉ 

  

Học phần bắt buộc

21

1.    

Trưng và sóng điện từ

3

2.    

Hệ thống truyền dẫn số

3

3.    

Kỹ thuật anten

3

4.    

Kỹ thuật vi ba

3

5.    

Thông tin di động

3

6.    

Quản trị mạng viễn thông

3

7.    

Tiếng Anh (cho KT-QTKD)

3

  

Học phần lựa chọn

3/6+3/6+3/6

  

8. 

Thông tin quang

3 

Thông tin vệ tinh

3

  

9 

Lý thuyết tài chính tiền tệ  

3 

Nguyên lý kế toán 

3 

  

10 

Quản trị nhân lực

3

Thương mại điện tử & Doanh nghiệp điện tử  

3

11

Thực tập và Đồ án tốt nghiệp

12

Tổng cộng 

42 

  

 

Kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh viễn thông  

                                                                                                 30    TC

TT

HỌC PHẦN

số tín chỉ 

Học phần bắt buộc

21


1.      

Trường và sóng điện từ

3


2.      

Hệ thống truyền dẫn số

3


3.      

Kỹ thuật anten

3


4.      

Kỹ thuật vi ba

3


5.      

Thông tin di động

3


6.      

Quản trị mạng viễn thông

3


7.      

Tiếng Anh (cho KT-QTKD)

3


 

Học phần lựa chọn

3/6+3/6+3/6


 

8.

Thông tin quang

3


Thông tin vệ tinh

3


 

9

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3


Nguyên lý kế toán

3


 

10

Quản trị nhân lực

3


Thương mại điện tử & Doanh nghiệp điện tử  

3


Tổng cộng

30


 

 


sex hatlar#305; mersin web tasarım
lr üye ol instagram takipçi porno
konya ticaret rehberi ilan ver