Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
KHOA & BỘ MÔN :: Khoa Xây dựng :: Các ngành đào tạo :: Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng :: Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thứ tư, 27 Tháng 6 2012 14:57 , Truy cap: 226

Chuyennganh_XDDDa. Mục tiêu đào tạo.

Về mặt chuyên môn, kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được trang bị các kiến thức cần thiết của chuyên ngành để có khả năng thiết kế, thi công, quản lý kinh doanh, lập và quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

b. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc tại các công ty xây lắp, các công ty tư vấn, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ quan nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân xây dựng.

c. Chương trình đào tạo

Từ học kỳ 1 đến hết học kỳ 7 chương trình đào tạo được thực hiện theo Bảng 2 chung cho tất cả các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật công trình xây dựng. Từ học kỳ 8 trở đi chương trình đào tạo của chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp được thực hiện theo Bảng 3a.

Bảng 3a. Tên và khối lượng các học phần trong khối kiến thức chuyên ngành

Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Tín chỉ)

3. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

41

54 Kiến trúc công trình 1 + 2
4
55 Kết cấu nhà BTCT
3
56
Đồ án kết cấu nhà BTCT
1
57
Kết cấu nhà thép
3
58
Đồ án kết cấu nhà thép
1
59
Cấp thoát nước bên trong công trình
2
60 Thí nghiệm và kiểm định công trình
2
61
Kỹ thuật thi công công trình 1 + 2
4
62
Đồ án kỹ thuật thi công công trình
1
63
Kinh tế xây dựng chuyên ngành
2
64
Tổ chức thi công
3
65
Đồ án tổ chức thi công
1
66
Thực tập công nhân
2
67
An toàn lao động
2
68
* Công nghệ GIS trong xây dựng
2
69
* Công trình đặc biệt bằng BTCT
2
70
* Công trình đặc biệt bằng kim loại
2
71
* Kỹ thuật thi công đặc biệt
2
72
* Kết cấu BTCT ứng lực trước
2
73
* Kết cấu thép nhẹ
2
74
* Ổn định công trình
2
75
* Chuyên đề cập nhật
2
76
* Chuẩn đoán và kiểm định công trình
2
77
* Ứng dụng tin học trong thiết kế và thi công công trình
2
78
* Địa chấn học công trình
2
79
* Kết cấu nhà nhiều tầng
2
80
* Kết cấu gạch, đá và gỗ
2
81
* Thiết bị kỹ thuật trong công trình
2
82
* Giám định và thẩm định đầu tư xây dựng
2
* Học phần tự chọn. Chọn ít nhất 5 học phần

 

 


sex hatlar#305; mersin web tasarım
lr üye ol instagram takipçi porno
konya ticaret rehberi ilan ver