Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
KHOA & BỘ MÔN :: Khoa Kinh tế và QTKD :: Các ngành đào tạo :: Ngành Quản trị kinh doanh :: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Thứ tư, 07 Tháng 3 2012 16:36 , Truy cap: 298

 QTKD_THGiới thiệu chung:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà trang bị cho sinh viên:

  • Những kiến thức chuyên sâu và hiện đại về quản trị kinh doanh, bao gồm cả lý thuyết và kiến thức thực tiễn liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất và hoạt động dịch vụ.
  • Những kỹ năng nghiên cứu, phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh; kỹ năng xây dựng kế hoạch; kỹ năng tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
  • Những hiểu biết về pháp luật, đạo đức kinh doanh và văn hóa kinh doanh.
  • Khả năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong những môi trường kinh doanh khác nhau ở Việt Nam và quốc tế.
  • Khả năng sử dụng các công cụ tin học và khả năng tổ chức hệ thống thông tin phục vụ chuyên môn quản lý, đồng thời sử dụng tiếng Anh thành thạo trên cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; có khả năng giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.

Nội dung chương trình:

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

SỐ

Tín Chỉ

(TC)

Học phần tiên quyết

1

Khối kiến thức giáo dục Đại Cương

36

1.1

Học phần bắt buộc

32

 

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

5

Không

2.Đường lối CM của Đảng CS VN

3

Không

3.Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Không

4.Pháp luật đại cương

2

Không

5. Tiếng Anh cơ sở

10

6. Toán cao cấp

4

Không

7. Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

Toán CC, Tin học ĐC

8. Tin học đại cương

3

Không

9.Giáo dục thể chất (150 Tiết)

 

 

10. Giáo dục quốc phòng ( 165 tiết)

 

 

1.2

Học phần tự chọn (4/8)

4

 

1. Phương pháp tư duy khoa học

2

Không

2.Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Không

3.Văn hóa kinh doanh

2

Không

4.Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

2

Không

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

97

2.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

12

1.Kinh tế vi mô

3

Toán cao cấp

2.Kinh tế vĩ mô

3

Toán cao cấp

3.Luật kinh tế

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

4.Nguyên lý thống kê

3

Toán CC, LT XS & TK toán

2.2

Kiến thức cơ sở ngành

17

 

Học phần bắt buộc

14

 

1.Marketing căn bản

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

2.Nguyên lý kế toán

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

3.Kinh tế lượng

3

Toán CC, LT XS & TK toán

4.Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

5.Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

2

 

Học phần tự chọn (3/6)

3

1.Kinh tế phát triển

3

KT Vĩ mô

2.Kinh tế công cộng

3

KT Vĩ mô

2.3

Kiến thức ngành

39

Học phần bắt buộc

30

1.Quản trị học

3

KT Vi mô

2.Quản trị chiến lược

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

3.Quản trị doanh nghiệp

3

Quản trị học

4.Tin học ứng dụng

3

Tin học đại cương

5.Quản trị nhân lực

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

6.Quản trị sản xuất

3

Quản trị học

7.Tiếng Anh kinh tế

12

Tiếng Anh cơ sở

Học phần tự chọn (9/15)

9

 

1.Thương mại quốc tế và WTO

3

Không

2.Thương mại điện tử

3

Không

3.Thị trường chứng khoán

3

Lý thuyết TC-TT

4.Phân tích báo cáo tài chính

3

Lý thuyết tài chính TT

5.Kế toán quản trị

3

Nguyên lý kế toán

2.4

Kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp

17

 

Học phần bắt buộc

14

 

1.Tiếng Anh chuyên ngành

2

Tiếng Anh cơ sở

2.Quản trị công nghệ và chất lượng

3

Quản trị học

3.Tài chính doanh nghiệp

 

Lý thuyết tài chính TT

4.Quản trị dự án đầu tư

3

Quản trị học

5.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

3

Nguyên lý kế toán

Học phần tự chọn (3/6)

3

 

1.Kiểm toán căn bản

3

Nguyên lý kế toán

2.Quản trị Marketing

3

Marketing căn bản

2.5

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp

12

1.Thực tập giữa khóa (2 tuần)

2

2.Thực tập tốt nghiệp (5 tuần)

3

Tất cả các môn trên

3.Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

9

Tất cả các môn trên

Tổng cộng

135

 

 

 


sex hatlar#305; mersin web tasarım
lr üye ol instagram takipçi porno
konya ticaret rehberi ilan ver