Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
ĐÀO TẠO :: Chương trình đào tạo :: Cao Đằng :: Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 12:57 , Truy cap: 16529
CTCaoDdang_TCNH1 CTCaoDdang_TCNH2

1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Hệ cao đẳng tại Đại học Quốc tế Bắc Hà, chuyên ngành tài chính ngân hàng, sẽ có khả năng nắm vững kiến thức về tài chính, ngân hàng, có năng lực quản lý điều hành và thao tác các nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Yêu cầu về kiến thức:

 • Cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội và khoa và học tự nhiên và kiến thức chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học thực hiện các nghiên cứu, phân tích các hoạt động kinh tế ngành và giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình làm việc.
 • Sau khi hoàn thành khối kiến thức ngành, Cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng phải có được kiến thức cơ bản và cập nhật trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng và tiền tệ.
 • Các nghiệp vụ quản lý tiền tệ, quản lý ngân sách, thanh toán quốc tế và quản lý tài chính của doanh nghiệp, của các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty chứng khoán.
 • Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại và thực tiễn triển khai các nghiệp vụ đó.
 • Các vấn đề về tài chính doanh nghiệp, có khả năng thẩm định các dự án đầu tư nhằm phục vụ cho các nghiệp vụ tài trợ vốn.
 • Kiến thức chung về tài chính công, thực hành một số nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thuế, ngân sách, hải quan…..tại các cấp quản lý tài chính tại Tỉnh và Thành phố.
 • Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế, các định chế tài chính lớn, nghiệp vụ cơ bản của thị trường tài chính quốc tế.
 • Kiến thức cơ bản về các chính sách vĩ mô tài chính, tiền tệ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, và các Bộ ngành liên quan.

Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên Cao đẳng khi tốt nghiệp sẽ đạt được các kỹ năng:

 • Trong bối cảnh tin học hóa phát triển và hội nhập quốc tế cao, cử nhân kinh tế ngành tài chính ngân hàng do trường ĐH Quốc tế Bắc Hà đào tạo được trang bị các kiến thức ứng dụng về Tin học văn phòng, kỹ năng mềm về máy tính, khả năng soạn thảo các văn bản kinh tế, tài chính, sử dụng các phần mềm để có thể ứng dụng tốt tin học vào thực hiện các công việc quản lý, điều hành, kinh doanh, các nghiệp vụ cơ bản tại các ngân.
 • Về ngoại ngữ, sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp thông thường trong nước, quốc tế và tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng nhu cầu giao dịch, đọc và dịch tài liệu bằng tiếng anh trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Nắm được các kỹ nâng về quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết tình huống,  kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong kinh doanh, có khả năng truyền tải, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt trong hệ thống quản lý thông tin tri thức.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, tự thích nghi với môi trường làm việc và khả năng chịu áp lực công việc cao.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên Cao đẳng sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàn có tính linh hoạt cao, có khả năng hòa nhập và thích ứng với các môi trường nghề nghiệp khác nhau và có thể làm việc tại:

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các Bộ, Ngành, Chính Phủ.
 • Các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính phi ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng.
 • Các tổ chức tài chính quốc tế, các công ty đa quốc gia.
 • Các công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng.

Sau khi tốt nghiệp, với trình độ cơ bản trong ngành Tài chính – Ngân hàng và năng lực về tiếng Anh, sinh viên có thể học liên thông lên trình độ đại học Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Quốc tế Bắc Hà hoặc các đại học trong nước khác.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 112 tín chỉ không bao gồm 3 tín chỉ Giáo dục thể chất (GDTC) và 135 tiết Giáo dục quốc phòng (GDQP)

Cấu trúc của chương trình đào tạo chuyên ngành ngân hàng

Số tín chỉ

Tổng số

112

Kiến thức giáo dục đại cương

32

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

71

-         Kiến thức cơ sở khối ngành

21

-         Kiến thức cơ sở ngành

12

-         Khối kiến thức ngành

27

-          Kiến thức bổ trợ

11

Thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp)

9


4. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên tốt nghiệp PTTH và có điểm thi đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Đại học quy định.

5.
Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy chế đào tạo

- Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm gồm 6 học kì

+Học kì I, II Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khôi kiến thức giáo dục đại cương

+ Học kì III, IV, V: Sinh viên được trang bị kiến thức thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

+ Học kì VI: Sinh viên thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp

- Quy chế đào tạo: áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT

5.2. Viết khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hội tụ đủ các điều kiện của Điều 24 Chương IV- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT sẽ được thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận tốt nghiệp

6. Thang điểm: được tính theo điều 22 và điều 23 của Quyết định số 43/2007/QĐ –Bộ GD ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bộ GD&ĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
7. Nội dung chương trình

STT

TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Số TC

Học phần tiên quyết

I

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

32


A

Lý luận Mác Lê & Tư tưởng Hồ Chí Minh

10


1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

5

Không

2

Đường lối CM của Đảng CS VN

3

Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác Lê nin

B

Khoa học xã hội, toán, tin học, ngoại ngữ

20


1

Pháp luật đại cương

3

Không

2

Ngoại ngữ

8

Không


Tiếng Anh 1

4Tiếng Anh 2

4


3

Toán cao cấp

3

Không

4

Lý thuyết xác xuất và thống kê

3

Toán cao cấp

5

Tin học đại cương

3

Không

C

Các môn tự chọn

2Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình

2

Không


Phương pháp tư duy khoa học

2

Không

D

Giáo dục thể chất  và quốc phòng1

Giáo dục thể chất (3TC)2

Giáo dục quốc phòng (135 tiết)II

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

71


A

Kiến thức cơ sở của khối ngành

21


1

Kinh tế vi mô

3

Toán cao cấp

2

Nguyên lý thống kê

3

Kinh tế vi mô

3

Nguyên lý kế toán

3

Toán cao cấp

4

Quản trị học

3

Kinh tế vi mô, Pháp luật kinh tế

5

Marketing căn bản

3

Kinh tế vi mô

6

Luật kinh tế

3

Pháp luật đại cuơng

7

Các học phần tự chọn (chọn 3/6)

3Kinh tế Vĩ mô

3

Kinh tế vi mô


Thị trường tài chính và các định chế tài chính

3

Không

B

Kiến thức của ngành

39Kiến thức cơ sở ngành

12


1

Lý thuyết tài chính tiền tệ

3

Kinh tế vi mô

2

Tài chính doanh nghiệp

3

Lý thuyết TCTT

3

Tài chính quốc tế

3

Lý thuyết TCTT

4

Tài chính công

3

Kinh tế vĩ mô


Kiến thức ngành

27


1

Ngân hàng thương mại

3

Kinh tế vĩ mô

2

Thanh toán quốc tế

3

Ngân hàng TM

3

Kinh doanh ngoại hối

3


4

Kế toán tài chính

3

Nguyên lý kế toán

5

Tín dụng ngân hàng

3

Ngân hàng TM

6

Kế toán ngân hàng

3

Nguyên lý kế toán

7

Thẩm định dự án đầu tư

3

Quản trị ngân hàng TM

8 + 9

Học phần tự chọn (chọn 6/12)

6

Tài chính quốc tế


Tài trợ thương mại quốc tế

3

Không


Bảo hiểm trong kinh doanh

3

Không


Thị trường chứng khoán

3

Lý thuyết TCTT


Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng

3

Ngân hàng thương mại

C

Kiến thức bổ trợ

11Tin học ứng dụng

3Tiếng Anh chuyên ngành

8


III

THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP

9Thực tập tốt nghiệp và viết chuyên đề

3Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp

6Tổng cộng

112


8. Kế hoạch giảng dạy dự kiến

Kỳ

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Kỳ I


18Tin học đại cương

3Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5Toán cao cấp

3Pháp luật đại cương

3Tiếng Anh 1

4


Kỳ II


20Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3Tư tưởng Hồ Chí Minh

2Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3Tiếng Anh 2

4Kinh tế vi mô

3Luật kinh tế

3Tự chọn (chọn 2/4 tín chỉ)

2Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình

2Phương pháp tư duy khoa học

2


Kỳ III


21Nguyên lý thống kê

3Nguyên lý kế toán

3Quản trị học

3Marketing căn bản

3Lý thuyết tài chính tiền tệ 

3Các học phần tự chọn (chọn 3/6)

3Kinh tế vĩ mô

3Thị trường tài chính và các định chế tài chính

3Tiếng Anh chuyên ngành

3


Kỳ IV


18Tài chính doanh nghiệp

3Tài chính quốc tế

3Tài chính công

3Ngân hàng thương mại

3Tự chọn (chọn 3/6 tín chỉ)

3Tài trợ thương mại quốc tế

3Bảo hiểm trong kinh doanh

3Tiếng Anh chuyên ngành

3


Kỳ V


20Thanh toán quốc tế

3Kế toán tài chính

3Thẩm định dự án đầu tư

3Tín dụng ngân hàng

3Tự chọn (chọn 3/6 tín chỉ)

3Thị trường chứng khoán

3Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

3Tin học ứng dụng

3Tiếng Anh chuyên ngành 

2


Kỳ VI


15Kế toán ngân hàng

3Kinh doanh ngoại hối

3Thực tập và luận văn tốt nghiệp

9TỔNG CỘNG

112 
sex hatlar#305; mersin web tasarım
lr üye ol instagram takipçi porno
konya ticaret rehberi ilan ver